AJANTA TOOTHBRUSH

Combs

Shampoo

Since 1949

Copyright © 2010 Ajanta Toothbrush. All Rights Reserved.

Zoom Comb R110 by Ajanta, India
Zoom Comb R120 by Ajanta, India
Zoom Comb R130 by Ajanta, India
Zoom Comb R200 by Ajanta, India
Zoom Comb R210 by Ajanta, India
Zoom Comb R220 by Ajanta, India
Zoom Comb R230 by Ajanta, India
Zoom Comb R330 by Ajanta, India
Zoom Comb R340 by Ajanta, India
Zoom Comb R350 by Ajanta, India
Zoom Comb P310 by Ajanta, India
Zoom Comb P320 by Ajanta, India
Zoom Comb P500 by Ajanta, India
Zoom Comb P510 by Ajanta, India
Zoom Comb P600 by Ajanta, India
 1. Zoom Comb R 110

A pioneer of toothbrush industry in India
 1. Zoom Comb R 120

 1. Zoom Comb R 130

 1. Zoom Comb R 200

 1. Zoom Comb R 210

 1. Zoom Comb R 220

 1. Zoom Comb R 230

 1. Zoom Comb R 330

 1. Zoom Comb R 340

 1. Zoom Comb R 350

 1. Zoom Comb P 310

 1. Zoom Comb P 320

 1. Zoom Comb P 500

 1. Zoom Comb P 510

 1. Zoom Comb P 600

COMBS

Browse range for
BEAUTY SHAMPOOAjanta Beauty Shampoo pouch